پیدا شدن تابلوی دزدی دگا پس از ۸ سال در اتوبوس

یکی از نقاشی‌های ادگار دگا که هشت سال پیش از موزه مارسی فرانسه دزدیده شده بود، در اتوبوسی نزدیک شهر پاریس پیدا شد وزیر فرهنگ فرانسه در گفتگویی اعلام کرد…