کهن ترین نسخه ادیسه هومر در المپیا پیدا شد

گروهی از پژوهشگران یونانی و آلمانی، قطعه ای از رس در شهر باستانی المپیا پیدا کرده اند که گفته می شود بخشی از ادیسه هومر بر روی آن حک شده…