گفت و گو با سیامک نصر پیرامون نمایشگاه اضطرار در گالری هما

سیامک نصر به تازگی نمایشگاهی با عنوان اضطرار را در گالری هما برپا کرد. متن زیر چکیده‌ی گفت‌وگو با اوست: عنوان نمایشگاه را تقریبا در اکثر مکان‌های عمومی می‌توان مشاهده کرد.…