نمایشگاه نقاشی جنجال برانگیز تهمینه میلانی در گالری ایوان

جنجال های یک نمایشگاه بی پایان شاید لقب جنجال برانگیز ترین نمایشگاه تابستان پایتخت را بتوان به نخستین نمایشگاه انفرادی نقاشی های خانم تهمینه میلانی با عنوان “فیلم هایی که…

جوابیه شایان شعبان به افشین پرورش

در چند روز گذشته که مردم درگیر عزاداری بر امام شهید خود بوده اند، شخصی که با کمترین سواد هنری خود را منتقد هنری می نامد و خودش نیز در…