بازتاب زندگی شهری در عکس های الکس هارسلی

الکس هارسلی عکاسی ۸۱ ساله و موسس گالری عکس خیابان ۴ در محله دهکده شرقی نیویورک است. او در ۴۷ سال گذشته از زمان تأسیس این گالری غیرانتفاعی، به صورت…