گفتگو با الهه طرقی

شایان شعبان  به تازگی گفتگویی با هنرمند جوان الهه طرقی داشته که چکیده‌ی آن را در زیر می‌خوانید:   مشکلات شما به عنوان یک هنرجوی جوان چیست؟ موانعت چیست و…