فراخوان نمایشـگاه سـالانـه ی بـوم

امید یعقوبی با همکاری گالری طوبی تهران، گالری صورتگر کرمان و گالری باران رفسنجان اولین نمایشگاه سالانه ی هنرهای تجسمی بوم را  به منظور نمایش و فـروش آثار هنرمندان طـراح،…