تغییر اساس نامه انجمن هنرمندان نقاش ایران

سخنگوی انجمن هنرمندان نقاش ایران از برگزاری مجمع عمومی انجمن نقاشان در تیرماه، تشکیل کمیته کارشناسی و ارزیابی آثار و تغییر اساسنامه انجمن خبر داد. هم‌چنین در اطلاعیه‌ای که در…