نقاشی آرتمیزیا جنتیلسکی در نگارخانه ملی لندن

نگارخانه ملی در لندن یک تابلوی نقاشی کمیاب قرن هفدهمی را که نقاش آن یک زن بوده است، به قیمت سه میلیون و ۶۰۰ هزار پوند (حدود ۵ میلیون دلار)…