مصاحبه شایان شعبان با استاد ایرج اسکندری

ایرج اسکندری در سال ۱۳۳۵ در کاشمر متولد شد. سرپرستی گروه تجسمی دانشکده الزهرا و عضویت در گروه نقاشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در کارنامه فعالیت های او دیده…

شرح رنگ و نگاه منتخب آثار ایرج اسکندری در حوزه هنری

به نظر می آید که این نوع فعالیت ها به جز گالری های خصوصی هم بد نیست در میان فضاهای هنری دولتی جایگاهی داشته باشند، البته به شرط اینکه همه…