ایمی واینهاوس پس از مرگش به صحنه باز می‌گردد

برای یک هوادار دو آتشه هیچ خبری بهتر از آن نیست که دوباره می‌تواند اجرای خواننده‌ی فقید دلخواهش را از نزدیک تماشا کند. به لطف فن‌آوری هولوگرام، این امکان مهیا…