گفت و گو با مرجان اندرودی درباره نمایشگاه اینک آخرالزمان در گالری مهروا

گفت و گویی داشتیم با مرجان اندرودی در مورد کارهای اخیرش در گالری مهروا با عنوان  اینک آخرالزمان، که خلاصه ی آن به شرح زیر است: لطفا در مورد کانسپت…