رونمایی از کتاب استاد محمدابراهیم جعفری

گشایش نمایشگاه عمارت هنر با آثار ۱۰۰ هنرمند معاصر

نمایشگاه خوشنویسی در باغ موزه هنر ایرانی