ثبت چهار اثر ایرانی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو

در روز جهانی میراث دیداری و شنیداری، چهار اثر از ایران، از جمله مستند «معماری ایرانی» و «سریال هزار دستان» ساخته علی حاتمی، در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی یونسکو…