برنامه گالری گردی | آدینه دوازدهم شهریور ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه دوازدهم شهریور ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ ۶ حسین لطفی عکس – بازی زمان ۱۲ – ۱۹ شهریور خیابان تخت…

برنامه گالری گردی | آدینه یازدهم تیرماه ۹۵

برنامه گالری های تهران | آدینه یازدهم تیرماه ۹۵ نگارخانه هنرمند مدیوم – عنوان تاریخ – گشایش نشانی ۱ شماره ۶ — خیابان تخت طاووس (مطهری)، خیابان میرزای شیرازی، کوچه…