نامه سرگشاده چهره‌های سرشناس هالیوود به آکادمی اسکار