اعلام برندگان مسابقه تصویرسازی و کاریکاتور آگاهی دیجیتال

طراحی های بزرگمهر حسین پور در آرت سنتر