تصاویر ایران قاجاریه بر روی کارت شکلات های بلژیکی

تهران- ایرنا- کارت شکلات های متعلق به دوران قاجار جمع‌آوری شده توسط یک مجموعه‌دار ایرانی در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفته و بستری برای مطالعه و پژوهش تاریخی…