بهنام کامرانی از سیر تحول هنر معاصر ایران می‌گوید

بهنام کامرانی نقاش و پژوهشگر هنر طی یک نشست هنری در نگارخانه لاله، از سیر تحول هنر معاصر ایران می گوید. بهنام کامرانی نقاش، مدرس و پژوهشگر هنر ، یکشنبه…