جادوی آشنایی زدایی در نقاشی‌های مسعود سعدالدین

گفتگو با دکتر بهنام کامرانی منتقد و کیوریتور پیرامون نقاش کمتر شناخته شده ایرانی     هنگامی که سخن از نقاشی نوگرا در ایران به میان می‌آید، جریانات گسترده‌ای را…