تغییر واحد پول برای نخستین بار در اقتصاد هنر

نقش واحد پول مجازی در هنر گالری هنرهای زیبا دادیانی در لندن اولین گالری در بریتانیا است که واحد های پول مجازی را به رسمیت شناخته و استفاده از آنها…