نیک کوردرو ستاره برادوی پای راستش را بر اثر عوارض ناشی از کرونا از دست داد

نیک کوردرو بازیگر و ستاره‌ی تئاتر برادوی، پای راست خود را به خاطر عوارض ناشی از ویروس کرونا از دست داد. نیک کوردرو  بزرگ‌شده‌ی در همیلتون، انتاریو بود. وی پس…