تابلوی دزدی شده توسط نازی ها به صابحش بازگشت

نازی ها علاوه بر بمب، به آثار هنری هم علاقه داشتند و در سیاهه‌ی جنایات و دزدی هایشان، آثار هنری فراوانی را می‌توان یافت. در همین رابطه به تازگی خبر…