نمایشگاه عکس های تینا دلنوازی در نگارخانه فرهنگسرای نیاوران

 در عصر مدرنیته و روابط مجازی شاید بیشترین خاطرات روابط صمیمی و واقعی بین افراد جامعه برمی گردد به دوران کودکی آنها که عاطفی ترین آنها روابط بین کودک و…