هدیه به سبک جف کونز برای مردم فرانسه

جف کونز هنرمند آمریکایی مجسمه «دسته گل لاله» را به مردم فرانسه تقدیم می کند جف کونز هنرمند سبک معاصر آمریکایی، در جدیدترین اثر خود از مجسمه آزادی الهام گرفته…