محمد احصایی : این اثر جعلی است

علیرغم صحبت مدیر حراج باران مبنی بر تقلبی نبودن اثر محمد احصایی که در این حراج چکش خورد، این هنرمند تاکید کرد این اثر نه تنها تقلبی است بلکه هیچ…

دو میلیارد و ششصد تومان رکورد حراج باران در تهران

نخستین دوره حراج باران چهارشنبه ۹۵/۷/۷ ساعت ۱۷ در هتل اسپیناس پلاس واقع در سعادت آباد تهران برگزار شد و توانست به مبلغ فروش دو میلیارد و ششصد و نه میلیون تومان از…