گفتگو با داریوش بهرامی مجموعه‌دار جوان در گالری علیها

به تازگی گفتگویی داشتیم با مشاور هنری و مجموعه‌دار جوان داریوش بهرامی در گالری علیها که چکیده‌ی آن را می‌خوانید: هنرگردی: لطفا خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید. داریوش…