تاکید وزارت ارشاد بر مجوز نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی

در حالی که در دو سال گذشته همکاری گالری داران و دفتر هنرهای تجسمی به یکی از بهترین دوران‌های خود رسیده و این دفتر به یکی از مشاوران خوب نمایشگاه…