مشکلات نهمين جشنواره عكس خبری دوربين.نت

یه نقل از دوربين.نت در دومين هفته دي ماه سال ۹۳ تكليف نهمين جشنواره عكس خبري دوربين . نت مشخص مي شود. جشنواره ای كه پیش‌تر قرار بود از تاريخ ۲۶…