اعلام برگزیدگان دوسالانه دستان ۱

برگزیدگان دوسالانه دستان ۱ اعلام شدند: به گزارش دبیرخانه­ی دوسالانه­‌ی هنری دستان ۱، آثار هنری دوسالانه‌­ی دستان ۱، انتخاب شدند. دوسالانه­‌ی هنری دستان ۱، به مناسبت هجدهمین سالگرد تاسیس انجمن…