نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی ۲۶

پس از پایان داوری دوسالانه چاپ دستی ۲۶ که با معرفی ۵۶ اثر به پایان رسید، اسامی زیر به عنوان برگزیدگان پایانی از سوری دبیرخانه معرفی شدند: لیست برگزیدگان نهایی…