خانه آبی

تاکنون در چندین مقاله به جنبش های هنری منتسب به هنرمندان زن در تاریخ هنر پرداخته‌ایم و به طور خاص زندگی فریدا کالو را مرور کرده‌ایم. در این مقاله به…

فریدا کالو زنی برای همه فصول

اولین شکست فریدا کالو در ششم ژوئیه سال ۱۹۰۷ در کویوآکان مکزیکوسیتی که در آن زمان شهر کوچیکی درحومه مکزیکوسیتی بود متولد شد. او یکی از چهار دختر متولد شده…