مروری بر آثار راحله نورآور

گالری اعتماد ۲ از آدینه ۸ اسفند تا سه‌شنبه ۱۹ اسفند ماه، میزبان آثار راحله نورآور با عنوان ” کاریزما ” بود. با توجه به عنوان نمایشگاه، آثار ارائه شده جنبه‌ی…