شکایت رومن پولانسکی از آکادمی اسکار

در تازه‌ترین درگیری‌های رومن پولانسکی و آکادمی اسکار، این کارگردان مشهور از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در آمریکا شکایت کرد. علت این شکایت اخراج وی از این آکادمی عنوان…