نمایشگاه آثار سعید برومند پس از 35 سال

آدینه شانزدهم بهمن آثار رنگ روغن استاد سعید برومند پس از ۳۵ سال در نگارخانه کبیری رونمایی خواهد شد. استاد سعید علی برومند (متولد ١٣٢٨ تهران)، در سال ١٣٥٣ بعد…