پروژه آسمانه نوریه کرمان و نقش نور در معماری ایرانی

در معماری سنتی ایران نور همیشه عنصری هستی بخش در کالبد بی جان مکان بوده است و شیوه‌ی وارد کردن آن باعث معنا یافتن فضا می گردید. امروزه برای بازیابی…

گفت و گو با سعید زلفی هنرمند عکاس

این بار تیم هنرگردی به سراغ جوانی عکاس ازاستان کرمان رفته است. سعید زلفی متولد ۸ بهمن ۱۳۶۸ از سیرجان است. او لیسانس خود را در رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک…