نمایش هزاران سنگ‌نبشته‌ی هخامنشیان که به ایران بازگشتند

بنابر اعلام وزارت امور خارجه بیش از ۱۷۰۰ لوح هخامنشی که برای چندین دهه در اختیار دانشگاه شیکاگو بودند، بالاخره به ایران بازگردانده شدند و قرار است پس از ۸۴…