فراخوان مسابقه‌ نقاشی دیجیتال روی عکس

از واقعیت #فراتربرو سامسونگ از هنرمندان خلاق دعوت می‌کند تا در مسابقه‌ #فراتربرو شرکت کنند. این مسابقه در دو مرحله اصلی و فرعی برگزار می‌شود. شرکت‌کننده‌ها باید بر روی عکسی…