نگاهی اجمالی به زندگی آرام یک دامدار در مونتانا

در سه سال گذشته سینتیا متی هیوبر از زندگی دامداران در سراسر ایالت مونتانا عکاسی کرده است. او که مجذوب شیوه زندگی سخت دامداران شده بود، سال گذشته را کلا…