سینه‌ورلد دومین سینمای زنجیره‌ای جهان تعطیل شد

پس از دیزنی نوبت به سینه‌ورلد رسید لغو پی‌درپی رویدادهای هنری در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، صنعت سرگرمی را به یکی از آسیب‌پذیرترین صنایع جهان بدل کرده است. در حالی…