بازگشایی سینما ها در عربستان پس از ۳۵ سال

در پی اصلاحات متعدد در عربستان سعودی، قرار است تا حدود سه ماه دیگر ممنوعیت فعالیت سینماها در این کشور پس از چند دهه برداشته شود ممنوعیت فعالیت سینما ها…