مروری بر آثار علی زندی شفق

برج مولانا این هفته از سیزدهم اردیبهشت ماه میزبان مجموعه آثار علی زندی شفق هنرمند نقاش و خوشنویس است. در نمایشگاه «طرحی نو» از ده اثر نقاشی‌خط زندی شفق رونمایی…