گفتگوی فاروق مظلومی با علی سلطانی و روایتی از آثار او

من نقاشی را دنبال نمی کنم نقاشی دنبال من است گفتگو با علی سلطانی .نقاش. و روایتی از آثار او به بهانه گشایش نمایشگاه در گالری سهراب   گشایش: جمعه …