جوابیه شایان شعبان به افشین پرورش

در چند روز گذشته که مردم درگیر عزاداری بر امام شهید خود بوده اند، شخصی که با کمترین سواد هنری خود را منتقد هنری می نامد و خودش نیز در…

استاد علی شیرازی خوشنویس معاصر ایران

اولین گفت و گوی سال ۹۶ شایان شعبان با یکی از بزرگان خوشنویسی و نقاشی خط ایران، استاد علی شیرازی ،علی شیرازی متولد ۱۳۳۹در شیراز است. این خوشنویس، آموزش خوشنویسی…