ثبت جهانی غار های شگفت انگیز آلمان به عنوان میراث فرهنگی جهان یونسکو

مجسمه های ۴۰ هزارساله در غار های آلمان به بهانه نشست کمیته میراث فرهنگی جهان یونسکو که از دوم تا دوازدهم ژوئن در شهر کراکف لهستان ادامه خواهد داشت، برخی…