مروری بر زندگانی و فعالیت های محسن وزیری مقدم

هستند افرادی در تاریخ هنر این سرزمین که بی هیچ پیش زمینه ی خاصی، همواره پیشرو ، خلاق ، نوآور و تاثیر گذار بوده اند؛ و در صورت عدم حضورشان…