دیوار بزرگ چین مرمت می‌شود

بخش هایی از دیوار بزرگ چین این روزها در حال مرمت شدن است. این ترمیم در یکی از دور افتاده‌ترین گوشه‌های کشور چین انجام می‌شود. روند مرمت در منطقه‌ای که…

بازگشایی سردابه های دومیتیلا در شهر رم، پس از سالها مرمت

زندگی تازه در مقابر دومیتیلا رم سردابه های دومیتیلا با تکنولوژی لیزر و اسکن مرمت شدند که به رنگهای رو به افول داستانهای زندگی و مرگ جامعه اولیه مسیحیت جانی…

چگونه از آثار هنری گرانقیمت خود به بهترین وجه نگهداری کنید

نگهداری از اثر هنری به سادگی مدیر هنری موزه لئوپولد، آقای هانس پیتر ویپاینگر در افتتاحیه نمایشگاه “گنجینه های پنهان مجموعه ها” در موزه لئوپولد وین سخنرانی نمود. موزه لئوپولد…