موزائیک دختر کولی به غازیان تپه بازگشت

جالب است بدانید نماد شهر «غازیان تپه» در جنوب شرقی ترکیه اثری موازئیکی با عنوان دختر کولی است که چشمانی درشت، نگاه خیره و موهای پریشانی دارد. موزائیک دختر کولی…