رونمایی از یک اثر تازه رامبراند نقاش مشهور هلندی

 یک دلال هنری چندی پیش خبر از کشف اثر تازه‌ای از رامبراند داد و اکنون کارشناسان هم آن را تائید می‌کنند. تابلوی تازه ای از «رامبراند» نقاش مشهور هلندی در…