تکنیک هنری اِبرو یا “نقاشی روی آب”

بررسی یک تکنیک هنری باستانی امروزه بسیاری از هنرمندان سعی در بکار گیری روشهای خلاقانه بر ای خلق اثر هنری دارند. از استفاده از انگشت و غذاهای بسیار ریز گرفته…